เมนูหลัก
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
   
 
Link : สำนักงานเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอจุน
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน
สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งภูกามยาว
สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งภูซาง
   
 
คำขวัญอำเภอเชียงคำ
 

เมืองแห่งธรรมะ มีพระนั่งดิน ถิ่นทอน้ำไหล ผ้าทอไทลื้อ

น้ำตกเลื่องลือ คะแนงน้ำมิน ป่าไม้ผืนดิน อุดมสมบูรณ์

 
ภาพข่าวกิจกรรม
 
 

เฝ้ารับเสด็จและถวายรายงาน

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่ผ่านมา
 
ข่าวน่าสนใจประจำวัน
 
 
   
 
กิจกรรมกรมส่งเสริมการเกษตร
 
   
 
   
 
จัดทำโดย
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
เลขที่ 250 หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
โทรศัพท์ 0-5445-1979 , (FAX) 0-5445-1979
e-mail : phayao_16@hotmail.com